HIV / AIDS

Å leve med HIV

Lev selvsikkert med HIV HIV-infeksjoner påvirker uten tvil livet i stor grad. Men jo mer en vet om den kroniske sykdommen, jo lettere er det å leve med den. Viktigst av alt er uansett å ikke la sykdommen ta over livet. Når HIV-viruset først er overført, vil det med dagens vitenskap bli værende der for […]

Les mer

Alt om hiv-testen

Den eneste måten å vite om du har HIV, er å ta en HIV-test. Det finnes flere typer tester sjekker blodet ditt for å se om det er infisert. De fleste typene kan ikke gjenkjenne HIV umiddelbart, fordi kroppen trenger tid til å produsere antistoffer mot viruset. På denne siden kan du lese alt du […]

Les mer

Symptomer på HIV og AIDS

De første symptomene på en HIV infeksjon kan variere stort. De fleste som har blitt smittet av HIV kan få influensalignende symptomer de første 2-4 ukene. Denne influensalignende tilstanden kalles en akutt HIV infeksjon. Denne akutte HIV infeksjonen er første steg av infeksjonen, og varer helt til kroppen har fått laget antistoffer mot viruset.   […]

Les mer