Hva er HIV og AIDS?

HIV (human immunsviktvirus) er et virus som angriper immunsystemet – kroppens eget forsvarssystem mot sykdom. Uten behandling kan HIV lede til AIDS (ervervet immunsviktsyndrom) . Verken HIV eller AIDS kan kureres, men dagens medikamenter kan hjelpe mennesker med å leve normale liv.

Trenger hjelp?

Trenger du hjelp med en test eller en bestilling. Chat med oss via whatsapp